Lähteenmäki

äänestä säki

Laura Lähteenmäki

Ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa Hämeen vaalipiirissä.

Olen 28-vuotias tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelija, koiranomistaja ja sushin rakastaja Riihimäeltä. Juureni ovat Janakkalan Turengissa ja olen asunut muutaman vuoden myös Hämeenlinnassa. Olen tehnyt monenlaisia töitä kaupan kassalta ja hammaslääkärin vastaanotosta maahantuonnin tehtävien kautta henkilökohtaisen avustajan hommiin. Koulutukseltani olen merkonomi, ylioppilas ja kirjanpitäjä.

Haen eduskuntaan voidakseni vaikuttaa Suomen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Minulle erityisen tärkeää on vapauden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Valtion tulee huolehtia kansalaisistaan mutta holhousyhteiskunnasta on päästävä eroon.

Mielestäni ympäristön suojelemiseksi on tehtävä enemmän töitä, työelämää kuormittavaa byrokratiaa on purettava ja verotasoa madallettava.

Haluan lisätä hyvinvointia uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmää ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan enemmän ja parempia toimenpiteitä.

Vaaliteemojani

Ympäristö

Valtion on sitouduttava pitämään ympäristöstä huolta.

Ympäristölle haitalliset yritystuet tulee poistaa ja ympäristöhaitan aiheuttajalla tulee olla täysi vastuu vahingon korjaamisesta.

Ilmastolle haitallisille päästöille on laitettava hinta, jolloin markkinat voidaan valjastaa päästöjen rajoittamiseen ja esimerkiksi lentovero tulee ottaa käyttöön.

toimeentulo

Sosiaaliturvaa on yksinkertaistettava ja toimeentulo on taattava kaikille, esimerkiksi perustulolla, joka koskee yhdenvertaisesti myös yrittäjiä ja opiskelijoita.

Työntekijän on voitava jättää työnsä ilman pelkoa perustoimeentulon menettämisestä, joten karenssiajat tulee poistaa.

Ansiosidonnainen työttömyysturva on poistettava tai laajennetteva koskemaan kaikkia työntekijöitä.

Koulutus

Suomen tulee pitää kiinni korkeatasoisesta koulutuksesta jokaisella koulutusasteella.

Erilaiset oppijat ja heidän tasonsa tulee huomioida nykyistä paremmin ja luokkakokoja on pienennettävä.

Varattomuus ei saa olla este kouluttautumiselle.

Uskonnonopetus kouluissa pitää poistaa ja korvata esimerkiksi elämänkatsomusopilla, jossa käydään läpi yleistä etiikkaa ja kaikkia uskontoja.

Yrittäjyys

Työntekijämaksuja on alennettava ja yhteisöveron tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Yrityksen tulosta ei pidä verottaa, ellei sitä nosteta yrityksestä pois.

Yrittäjät on saatava saman sosiaaliturvan piiriin, kuin muutkin kansalaiset.

Vapaus ja Yhdenvertaisuus

Sterilisaatiovaatimuksesta sukupuolen korjaamisen edellytyksenä tulee luopua ja sterilisaation ikärajaa tulee madaltaa 25:een ikävuoteen.

Vain miehille pakollinen asevelvollisuus tulee korvata kaikkia koskevalla valikoivalla asepalveluksella tai muulla kansalaispalveluksella. Totaalikieltäytymisestä ei tule rangaista. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tulee kannustaa esimerkiksi korottamalla päivärahoja.

Eutanasia tulee laillistaa, sillä jokaisella tulee olla vapaus päättää omasta elämästään ja oikeus arvokkaaseen ja kivuttomaan kuolemaan.

Huumeiden käyttö tulee dekriminalisoida, jotta päihderiippuvaiset uskaltavat helpommin hakea apua.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan ja uskontokuntien verotusoikeus poistaa.

Viranomaisilla ei tule olla oikeutta seurata yksilön viesintää ilman oikeuden päätöstä.

Suomen on oltava tasa-arvoinen kaikille sukupuoleen, ikään, asemaan, taustaan tai varallisuuteen katsomatta.